Сдружение ЛИДЕР участва в регионална среща, която е началното събитие по проект „Младостта е толерантност”, който цели да насърчи взаимното разбирателство и толерантност

Сдружение ЛИДЕР има удоволствието да ви покани за участие в фокус група предназначена за младежи на възраст между 15 и 29 години, които имат проактивно мислене и гражданска позиция.

Членове и доброволци на сдружение ЛИДЕР участваха в обучение по проект ” Младостта е толерантност” на ЦМДТ” Амалипе ” Велико Търново. Основни цели: Промяна в нагласите и стереотипите на младите хора към различните малцинства. /Предвижда се цикъл от обучения, кампании, срещи и съвместни прояви, за да се повиши информираността на ученици и студенти за спецификата на етническите малцинства, религии и […]

Представители на Сдружение ЛИДЕР участваха в регионална кръгла маса по проект” „Инициатива за здравно застъпничество” реализиран от сдружение ЛАРГО- гр. Кюстендил. Основна идея на проекта е подобряване на социално – икономическото състояние и достъпа до здравни и социални услуги на ромското население. На срещата участниците се  запознаха с основните изводи от доклада  върху ситуацията с изпълнение на Постановление 17 на […]

На 31-ви май сдружение “Лидер” организира поредна среща с доброволците към сдружението, като част от дейностите по проект “Институционално развитие и подкрепа” финансиран от фондация ” Отворено общество”. На срещата се дискутираха доброволческите кампании на сдружението, участието на доброволците в тях и начини за привличане на нови доброволци. Ако искате и вие да сте част от доброволците на сдружение “Лидер” […]

Участниците ще получат информация относно законовите възможности и процедури за узаконяване на къщи/съответно придобиване на статут на търпимост на постройките

Като регионален координатор за югозападен район, сдружение „Лидер” организира поредица от срещи с представители на местни администрации, местни координатори по проекта и доброволци за регион Благоевград.

Сдружение ЛИДЕР се включи в кампанията на БТВ "Да почистим България". Около 30 доброволци бяха мобилизирани и участваха в кампанията в две населени места - Благоевград, с. Крупник, общ. Симитли.

На 18-19 април 2013 в Благоевград се проведе 2 – ри етап от 3-модулното обучение за повишаване на капацитета на членове и доброволци на сдружение ЛИДЕР. Обучението е част от проект за инстуционално развитие, подкрепен от Open Society Foundation, Будапеща. Обучението се проведе в сградата на Областна администрация – Благоевград, която ни бе предоставена безвъзмездно за втори пореден път. Основните […]

Ромски студенти от Благоевград, доброволци към сдружение ЛИДЕР, се събраха за да планират посещения в регион Благоевград по повод информационната кампания на младежките лагери на фондация АРЕТЕ. Сдружение ЛИДЕР е регионален координатор на фондация АРЕТЕ за разпространение на плакати, информационни материали, срещи с родители и младежи, консултиране и оказване на помощ за попълване на формуляри и окомплектоване на документите в […]