Проект „Готови за училище” цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване включването на деца от уязвими общности в детските градини в България и ефектите от посещението на детска градина за училищната готовност на децата, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Проектът стартира през […]

В препоръката на Съвета на Европейския съюз  за ефективни мерки за интеграция на ромите в страните-членки (09.12.13. 2013 / C 378/01) , той призовава за “подкрепа на активното гражданство сред  ромите” и добавя, че “участието на самите роми  е този процес е от съществено значение за подобряване на условията им на живот, както и за развитието на тяхното социално включване“. В […]

ОБЯВА

Сдружение „ Л.И.Д.Е.Р. „ кани кандидати – жени и младежи (29 г.) от ромски произход с интерес в сферта на бизнес предприемачеството за участие в проект с референтен № CB006.1.31.067„ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕС СРЕД РОМИТЕ“ , Договор за субсидия № РД-02-29-217/17.10.2016. Период на изпълнение на проекта: 15 месеца / 18.10.2016 – 17.01.2018. Избраните канидати ще има възможнот да […]

Ромите  за най –уязвимата  група, живеещи в риск от социално изключване и бедност. Основната причина са ниските доходи. Стратегия за интегриране на ромите в България (2012- 2020) са планирани мерки  за заетост за роми,които нямат ефект и не създават  промяна в икономически статус на ромите . На фона на тази картина все повече хора от  общността се опитват сами  да […]

СТАЖАНТ-ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

                             ОБЯВА  Екипът на проекта “Дом за всеки”  кани кандидати от ромски произход с интереси в изследователска дейност и социално включване на роми през перспективата на урбанизацията и жилищните условия, да се присъединят към екипа като стажанти за период от една година. Ще бъде избран един кандидат.Позицията […]

Дом за всеки

По данни от Националното преброяване на населението от 2011 г. 51.02% от ромите не притежават законен документ за дома, в който живеят. Строежите на жилища без необходимите съгласувателни документи и в квартали извън регулация е практика, която съществува от началото на ХХ век. Съвместният проект на Фондация „С.Е.Г.А.“, фондация „Рома-Лом“, сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“, асоциация „Младежки клуб – Столипиново“, „Център за либерални […]

Срещи с местните групи

През последните три месеца (Септември, Октомври и Ноември) сдружение ЛИДЕР организира повече от 40 работни срещи с младежи и техните родители. Срещите са част от работата на терен , която започна през месец Април 2016 в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия по проект “ Омъжи се , когато си готова“. Основна цел проекта е превенция на ранните женитби. В […]

  ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА  Сдружение  „ЛИДЕР –Личности идей и действия са ефективни решения“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ ОБЯВЯВАТ                                               Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“                 […]

Омъжи се, когато си готовае Европейски проект, който работи по темата за ранните женитби на ромските момичета между 9 и 15-годишна възраст. Нашият проект се реализра в ромските общности в Румъния, България, Хърватска, Австрия и Италия. Партньори в проекта са женски ромски организации , които работят в общността. Ние се стремим да предизвикаме културна промяна в ромските семейства за създаване на равни възможности и участие на жените, чрез работа в общността, промоция […]

Проект „Готови за училище 2014-2015 г.“   Доказано е, че повишеното участие в ранното образование на децата от бедни и непривилегировани общности оказва значително и дългосрочно влияние върху образователните им резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има икономическа полза от изравняване на образователните възможности, тъй като неразвитият човешки потенциал обременява икономиката с работна ръка, […]