Л.И Д.Е.Р  е  създадена в края на 2010 г., като през годините успя да се превърне в водещата ромска организацията в региона Благоевград (Югозападна България) . Л.И.Д.Е.Р. изведе в основен приоритет на своята работа овластяване на ромската общност за активно участие в гражданските процеси.

Сентенцията ” Бъди промяната, която искаш да видиш в света ” (Махатма Ганди)  е основен приницип на работа на сдружението.

Мисия: Нашата мисия е да се стимулираме активното гражданско участие в процеса на формулиране на политики за развитие на ромската общност, които  и дават възможнист  да упражнява правата си като част от съвременната демокрация.

ЛИДЕР се стреми да окаже въздействие върху политиките за социалното включване чрез стимулиране на процеса за критично мислене, познания, обмяната на местен опит и практики.

Ние считаме, че положителните социални промени  зависят: (1)  активиране и създаване на повече възможности за хората (2)Осъществяване институции и вземащите решения по-отговорна пред ромските общности (3) Обединяване на гласовете за промяна(4) променяна на нагласите и предразсъдъци на мнозинството от населението.

Ние три основни аспекти:

(1)Работата с/в общността

• общността самоорганизация:
• взаимодействие между ромските общности и местни институции
• кампании и инициативи за застъпничество
(2) Стратегически партньорства .

(3) Въвеждане на нови методи и практики и систематизирането им

Членство:

Сдружение ЛИДЕР  е член на Националния  съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет на РБ

Сдружение ЛИДЕР  е член на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси – Благоевград;

Сдружение ЛИДЕР е член на Регионалния координационен съвет по първична профилактика на рак на маточната шийка на територията на област Благоевград  към РЗИ Благоевград;