срещаСдружение ЛИДЕР участва в регионална среща, която е началното събитие по проект „Младостта е толерантност”, финансиран от Европейската комисия по Програма „Основни човешки права и гражданско участие” в гр. Благоевград. Срещата е част от дейностите по проект чрез консорциум от организации, формиран от Център Амалипе (България), Romani Criss Румъния), DARTKE (Унгария) and Antigone (Гърция).

“Младежта е толерантност” има за цел борбата с расизма, ксенофобията и анти-ромските настроения, основани на традиционни и нови стереотипи сред младите хора на възраст от 14 до 25 години. Проектът има за цел насърчаване на взаимното разбирателство и толерантност. Проектът е насочен към изследване на стереотипите и ксенофобските нагласи спрямо етническите общности в България на младите хора на възраст 14-25 години, както и към създаване на модел за преодоляването им.

В България, проектът ще бъде приложен в областите Велико Търново, Шумен, Бургас, Пловдив, Враца и Благоевград.Представител на сдружение ЛИДЕР, г-жа Миглена Михайлова е ментор за регион Благоевград по проекта.

 

Comments are closed.