През изминалия уикенд, в Университетски център „Бачиново“- Благоевград се проведе обучителен семинар на доброволци, организиран от сдружение „ЛИДЕР” по проект “Доброволци 2020“.  В обучението взеха участие младежи на възраст от 15 до 29 години, от различни етнически групи. Основни теми на обучението бяха  доброволчеството и работа в мултикултурна среда. Интерактивното обучение и ролевите игри спомогнаха участниците да се опознаят добре, да покажат уважение и създадат приятелска среда по между им. По време на полудневната дискусия доброволците обсъдиха възможни места за подобряване и облагородяване, като водещ критерий беше мястото да бъде от значение както за ромската, така и за цялата общност. Доброволците решиха кампанията да се проведе  предимно в училища и детски градини. Предстои провеждане на срещи с представители на образователните институции  по повод избора на конкретно  място за кампанията.

Проектът има за цел да се популяризират ценностите на доброволчеството сред младите хора от различни етнически групи и да се повиши броят на младите доброволци в град Благоевград. Част от проекта е облагородяването на обществено място, важно  за целия град.

Финансовата подкрепа е по програма „Младежта в действие” на Национален център ”Европейски младежки програми и инициативи” към МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА   И   НАУКАТА.

 

Comments are closed.