dobrovolciПроект “Доброволци 2020” се реализира с подкрепата на програма „Младежта в действие” на Национален център ”Европейски младежки програми и инициативи” към МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА .

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Основната цел на проекта е да се популяризират ценностите на доброволчеството сред млади хора от различни етнически групи и да се повиши броят млади доброволци в град Благоевград.
Специфичните цели на проекта са:
1.       Да се изгради група от ромски и неромски мултиплайъри със знания и умения за популяризиране на доброволчеството сред свои връстници;
2.       Да се изостри чувствителността относно ползите и ценностите на доброволчеството сред млади хора от различни етнически групи и особено сред младежи от ромската общност;
3.       Да се създаде практика по набиране и стимулуране на доброволци от различни етнически групи за разрешаване на общи проблеми;
·         Популяризиране на ценностите на доброволчеството и подобряване на практиките на полагане и управление на доброволния труд в България.

Обща продължителност на проекта( Юли, август, септември).

 

Comments are closed.