срещаНа 21.02,2013 г в сградата на РЗИ – Благоевград се проведе среща на Регионалния координационен съвет за профилактика на рака на маточната шийка. Сдружение ЛИДЕР е член на координационния съвет и подкрепя Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в България 2012-2016 год., приета от Министерски съвет. Дейността по програмата на територията на област Благоевград ще се координира и организира от Регионалния координационен съвет към Регионална здравна инспекция – Благоевград.
На срещата д-р Чилев ( Директор на РЗИ)  и д-р Паскалева (зам.директор) направиха отчет за дейноста и резултатите на РЗИ за 2012 г по програмата. Обсъдиха се възможности и бяха набелязани мерки за подобраване на информираността сред гражданите и повишаване броя на ваксинираните момичета.
Основната цел на програмата е снижение на заболеваемостта от рак на маточната шийка чрез имунизационна защита на момичета и млади жени срещу основния причинител на заболяването – човешкия папиломен вирус. Ваксинопрофилактиката е най-надеждният начин за предпазване от болестта.
Педиатри и онкогинеколози препоръчват имунизацията за профилактика на рака приоритетно при здрави момичета, които не са започнали да водят полов живот.
Ваксините ще бъдат поставяни от личните лекари. Имунизациите не са задължителни, но са важни за здравето на момичетата и ще бъдат имунизирани само след информираното съгласие на техните родители. При желание за поставяне на ваксина и съгласие на родителите, това се заявява пред личния лекар на детето, който пристъпва към осигуряването й.

У нас е осигурена ваксинацията на всички 12-годишни момичета, като за целта по програма на Министерство на здравеопазването са предвидени 2 млн.лева

 

Comments are closed.