Дом за всеки

По данни от Националното преброяване на населението от 2011 г. 51.02% от ромите не притежават законен документ за дома, в който живеят. Строежите на жилища без необходимите съгласувателни документи и в квартали извън регулация е практика, която съществува от началото на ХХ век.

Съвместният проект на Фондация „С.Е.Г.А.“, фондация „Рома-Лом“, сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“, асоциация „Младежки клуб – Столипиново“, „Център за либерални стратегии“, „НПО Линкс“, и „Институт за развитие на публичната среда“ има за цел да деконструира детайлно прeдизвикателствата пред регулацията на незаконните ромски квартали и да намери оптимални решения на проблема. Проектът ще проучи в дълбочина три населени места, ще изготви сравнителен анализ и ще търси възможности за дългосрочно решение на проблема на нерегулираните квартали с участието на местната власт и представители на всички общности на място. Идентифицираните проблеми, процесът на консултиране с участието на жителите и конструираните модели за решения ще бъдат документирани и описани. Съвместно с граждански организации, местни власти и институции на национално ниво ще бъдат изработени законодателни предложения за дългосрочно решаване на проблема с регулацията на незаконните ромски квартали. В рамките на проекта ще бъдат също така разработени законодателни предложения,  които да осигурят защита на правото на жилище на ромите.

Специфичните цели на проекта са:

  • Да разработи на местно ниво политики, предлагащи решения на жилищните проблеми на ромите и да осигури защита на правото на единствено жилище.
  • Да разработи модели на гражданско участие в процеса на решаване на жилищните проблеми на ромите.
  • Да инициира дебат на национално ниво за политики за регулиране на незаконните ромски квартали.
  • Да проведе застъпническа кампания на национално ниво за нормативни промени, които да гарантират правото на единствено жилище на ромите.

Проектът се финансира от Фондация „Институт Отворено общество“.

 

Продължителност15.02. 2017 – 15.02.2018linkipedclscegastolipinovoroma_lom

 

Comments are closed.