Срещи с местните групи

dsc00174

През последните три месеца (Септември, Октомври и Ноември) сдружение ЛИДЕР организира повече от 40 работни срещи с младежи и техните родители. Срещите са част от работата на терен , която започна през месец Април 2016 в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия по проект “ Омъжи се , когато си готова“. Основна цел проекта е превенция на ранните женитби. В България проекта се изпълнява в общностите в гр.Белица , гр.Симитли, гр.Благоевград и с.Крупник . Срещите се организрат от местни координатори , по теми сързани с образование, здравеопазване , традиции и др, включени в Плана за общностна работа.

 

Comments are closed.