ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА 

Сдружение  „ЛИДЕР –Личности идей и действия са ефективни решения“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“

ОБЯВЯВАТ

                                              Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

                                                            за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.

 

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“  има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата закупува и предоставя карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците

  1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
  2. Силна мотивация да завършат средно образование;
  3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 375 лева месечно;
  4. Ученикът да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*.
  5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.
  6. Редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

                                                                СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :   15  Юли, 2016г.

 

 

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатите трябва да предоставят/изпратят  на сдружение ЛИДЕР  по

пощата на адрес:  гр.Благоевград, ул.“Ал.Стамболийски „ № 54 А  

или електронна поща  : lider_ blagoevgrad@abv.bg ,  с надпис  Програма” Равен шанс” 

следните  документи :

1.      Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

2.      Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2015-2016 година (при смяна на училището);

3.      Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

4.      Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:

а) Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца;

Или:

б)Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби;

Или:

в)Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);

5.      Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител;                 

6.      Декларация за лични данни от родител/и ;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 

ФОРМУЛЯР

ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ

 

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (препоръчително най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

 

Подкрепата за проект „Равен шанс: достъп до средно образование“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Л.И.Д.Е.Р. и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

 

 

 

Comments are closed.