Сдружения „РОМА ВЕРСИТАС” София

„Л.И.Д.Е.Р.” Благоевград и „Център за местни и регионални политики” Шумен.

 

ОБЯВЯВАТ

 

 К О Н К У Р С

 

ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,
IT ТЕХНОЛОГИИ, РОМСКИ ЕЗИК и КЛУБОВЕТЕ РОМА ВЕРСИТАС

ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.

 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

30.09.2015 г. 17:00 часа

 

Изисквания към кандидатите:

 

  • Открито да декларират етническия си произход;
  • Да са записани в редовна или задочна форма на обучение в университети в София, Благоевград и Шумен;
  • Да са с успех минимум „Добър” от предходната академична 2014 / 2015 година /за студенти първа година ще се разглежда общия успех от дипломата за завършено средно образование./

 

Необходими документи:

 

  • Апликационна форма – Образец 1;
  • Академична справка , и/или копие на студентска книжка за учебната 2014/ 2015 учебна година и уверение на кандидата, че е записан като студент за 2015 / 2016 учебна година;
  • За студентите първа година – уверение, че кандидатът е записан в учебното заведение и копие от диплома за средно образование

 

 

Допълнителна информация за програмата:

Кандидатите ще бъдат поканени на интервю в офисите на Рома Верситас в съответния град. На част от одобрените кандидати ще им бъде предоставена привилегията да имат наставник за академичната учебна година  /университетски преподавател или специалист в определена област, която съответства на специалността на студента/. Наставникът ще подпомага академичното и професионално развитие на студента.

 

Срок за подаване на документите: 30.09.2015г., 17:00 часа

Документи се приемат по поща, изпратени препоръчано или чрез куриер на адреса на организациите по – долу или лично внесени в офисите на организациите. Документите могат да бъдат подавани и чрез електронна поща до съответната организация.

 

За студентите, обучаващи с в университети в София

Сдружение „Рома Верситас” ( водеща организация)

гр. София 1330, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Атанас Кирчев” № 24

e-mail: bu208@abv.bg, тел. 02 / 920 12 39; +359 879 24 40 43

Ръководител: Рейхан Хюсеин

 

За студентите, обучаващи с в университети в Благоевград

Сдружение „Л.И.Д.Е.Р.”

гр. Благоевград 2700, ул. „Митрополит Борис” № 18

e-mail: llider_blagoevgrad@abv.bg, тел. 073 / 83 10 39

Координатор: Миглена Олекова – тел.  0899254926

 

За студентите, обучаващи с в университети в Шумен

Сдружение „Център за местни и регионални политики”

гр.Шумен 9700 ул. „Ген.Скобелев” № 77 а

e-mail: cmrp@abv.bg, тел. 054 / 800 242

Координатор: Асен Асенов – тел. 0892 96 11 00

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА

 

Comments are closed.