На 18-19 април 2013 в Благоевград се проведе 2 – ри етап от 3-модулното обучение за повишаване на капацитета на членове и доброволци на сдружение ЛИДЕР. Обучението е част от проект за инстуционално развитие, подкрепен от Open Society Foundation, Будапеща.

Обучението се проведе в сградата на Областна администрация – Благоевград, която ни бе предоставена безвъзмездно за втори пореден път.
Основните темин на обучението бяха мобилизиране на общности, застъпнически кампании и планиране на дейности.
 

Comments are closed.