Проект „Готови за училище” цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване включването на деца от уязвими общности в детските градини в България и ефектите от посещението на детска градина за училищната готовност на децата, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Проектът стартира през 2014 г.  като проект с национален обхват и се изпълнява за четвърта поредна година от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) в партньорство с 16 неправителствени организации и финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Стратегическият фонд за оценка на въздействието към Световната банка и изследователският институт „Лабораторията за борба с бедността“ (PovertyActionLab) осъществяват независима оценка на въздействието от проекта.

През 2014-2015г. проектът се осъществи вDSC00132детски градини в 235 населени места и в него бяха обхванати 5 737 деца от уязвими общности. Във всяко населено място бе осъществена една или повече от следните четири вида интервенции: безплатно образование, безплатно образование плюс ваучер от 7 лв. при идеално посещение, безплатно образование плюс ваучер от 20 лв. при идеално посещение и информационни сесии, специално разработени за дискусии с родители относно ползите от образованието в ранна детска възраст.

Стратегическият фонд за оценка на въздействието към Световната банка и изследователският 012институт „Лабораторията за борба с бедността“ (PovertyActionLab) осъществиха оценка на въздействието от проект 2014-2015, чиято цел бе да установи коя от предложените интервенции е икономически най-ефективна. Подобно изследване в национален мащаб се извърши за първи път в цяла източна Европа.
Резултатите от изследването сочат, че премахването на финансовите бариери за посещение на детска градина водят до значимо повишение на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности.

Пълна версия на изследователският доклад можете да прочетете тук: http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf

През учебните 2015-2016 и 2016-2017 DSC00107година дейностите по проекта продължиха, като включените в интервенция безплатно образование деца бяха подпомогнати чрез заплащането на такси и скрити разходи.

През учебната 2017-2018 година последните 520 деца от проект „Готови за училище” ще бъдат подпомогнати да завършат детска градина и да постъпят в първи клас. Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка е поддържане на високи нива на записване и посещаемост на децата. В края на проекта ще бъде измерена училищната им готовност, за да бъдат установени ефектите от дългосрочното посещение на предучилищно образование.

По проекта ще работят 6 отчетни партниращи организации (ОПО) и 8 мониториращи организации (МПО). Всяка ОПО извършва месечна отчетност, заплащане на такси и определяне на нуждите от мониторинг за приблизително 20 ДГ, както и извършва мониторинг, записване/отписване и обработка на дарения в своя първоначален район. Всяка МПО извършва мониторинг, записване/отписване в своя първоначален район.

Като МПО  сдружение ЛИДЕР  ще работи с 7 детски градини от регион Благоевград. Безплатно образование ще получат 36 деца.

За повече информация за проект „Готови за училище“ можете да посетите http://socialachievement.org/ и Facebook страницата на проекта: https://www.facebook.com/GotoviZaUchilishte/.TSA

 

Comments are closed.