Институционално развитие и подкрепа

Изграждане на капацитет

В момента се реализира проект „Институционално развитие и подкрепа” финансиран от фондация „ Институт отворено общество” –Будапеща. Основната цел на проекта е да създаде устойчива ромска организация на местно ниво (Благоевград), като повиши административния капацитет и създаде условия-работна среда за това.

Filters: