vladiПрез изминалата седмица, на 4-ти и 5-ти септември, в София се проведе среща организирана от Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за Ефективни Граждански Алтернативи“ по повод  стартирането на проект „Младежи без граници“.

Срещата имаше за цел координация и разпределяне на ангажиментите на участниците в дейностите по проекта. СНЦ „Лидер – местни инициативи за развитие и равнопоставеност“ и Младежки Дом град Благоевград са сред 10-те местни партньора по проекта.

Патрньор по проекта на международно ниво е „Европейска Академия Флоренция“. Проекта има за цел да подкрепи социалната интеграция на младежите в риск като адаптира добрите италиански практики в управлението на младежки центрове.

Проекта е финансиран от Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Европейски социален фонд.

 

Comments are closed.