Доброволци 2020

Национална програма за младежта

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се популяризират ценностите на доброволчеството сред млади хора от различни етнически групи и да се повиши броят млади доброволци в град Благоевград.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Да се изгради група от ромски и неромски мултиплайъри със знания и умения за популяризиране на доброволчеството сред свои връстници;
  2. Да се изостри чувствителността относно ползите и ценностите на доброволчеството сред млади хора от различни етнически групи и особено сред младежи от ромската общност;
  3. Да се създаде практика по набиране и стимулуране на доброволци от различни етнически групи за разрешаване на общи проблеми;
  • Популяризиране на ценностите на доброволчеството и подобряване на практиките на полагане и управление на доброволния труд в България.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Целева група 1: Евентуални мултиплайъри. Това са млади хора на възраст между 15 и 29 години, които имат проактивно мислене и гражданска позиция. Приоритетно ще бъдат включени успешни ученици в гимназиална степен на обучение и студенти, както и реализирали се млади специалисти, които да служат като модели за подражание

Целева група 2: Евентуални доброволци. Това са млади хора на възраст между 15 и 29 години, момчета и момичета, представители на българската и ромската общност в Благоевград

Filters: