Roma Voice 2021

My project subtitle

ИНИЦИАТИВАТА

Идеята на  Roma Voice 2021 е политическите партии в региона на Благоевград да се ангажират с  въпросите на ромската общност на предстоящите парламентарни избори през 2021. Нашата цел е да гарантираме, че ромския глас ще бъде чут.  Инициативата ще осигури политическа воля и ангажираност към ромската общност на представителите на политическите партии, които се кандидатират за депутати от района на Благоевград. Силно застъпено е повишеното информирано участие  на ромската общност и партньорство с не-роми поддръжници. Вярваме, че  застъпническите ни усилия ще имат успех и заедно ще постигнем положително развитие на изпълнени политически ангажименти към ромите в региона на Благоевград.

ОСНОВНИТЕ ПОСОКИ

Ромската общност е ресурс за активно гражданство затова  е нужно  да се инвестира в изграждане на лидерство и участие на общността в изграждане на нови взаимоотношения със структури на властта.

Промяната,  в която вярваме

Вярваме , че този процес ще има прякото въздействие върху ромската общност, повишено лидерство и ангажираност на общността в приоритизиране и комуникиране на належащи проблеми за нея. Вярваме, че ще има промяна във възприемането на политически процес и преосмислени взаимоотношения с властите и политиците чрез директния контакт между общността и носителите на власт за постигане на политически ангажименти. Идеята ни ще се стреми да постигне положително развитие на политиката през региона (с изпълнени политически ангажименти). Вярваме в нови коалиции между ромски и не-ромски групи със споделени интереси и политически представители, които да променят позицията на своята гледна точка за ромските избиратели.

Инициативата има изцяло местно измерение с  възможности за ангажиране на хората в населени места в област Благоевград. Според преброяването през 2011 г. ромите представляват около 5% от населението в региона, въпреки че нашата оценка е действителният процент е по-близо до 10%. Ромите са в по неравностойно положение по отношение на жилище, заетост, достъп до образование, здравеопазване и други услуги. Нашите опитът в работата на място показва, че общността обикновено е недоверчива към властите в резултат на години неизпълнени политически обещания. Връзката между общността и управляващите  е силно изкривена от принципа за активното гражданство и  демокрация .

Затова инициативата ще използва модела за сътрудничество, който съобразява интересите на ромската общност с други социални групи и създава среда, в която властите се държат отговорни пред своите ангажименти. Този модел ангажира по-широки групи в ромската общност и постигане на  съгласие  относно приоритетите, които да бъдат представени пред кандидат- депутатите.

CE Logo colorThe project Roma Voice is part of the program Civic Europe, which is an incubator for locally rooted civic initiatives, organizations and individuals in Central, Eastern and Southern Europe realized by MitOst and Sofia Platform, funded by Stiftung Mercator. 

Filters: