Програмата подкрепя академичното и професионалното развитие на студенти на ромски произход. Подкрепата включва работа с  наставник -университетски преподаватели или специалисти в работещи в различни сфери. Програмата  развива езиковите и компютърни умения на студентите чрез  курсове по английски език, ромски език и информационни технологии в градовете  Благоевград , Шумен и  София.   Курса по ромски език, култура и история е модул на програмата, който допринася младите роми да  утвърдят ромската си идентичност, самочувствие и увереност. В Благоевград студентите  от ЮЗУ ” Неофит Рилски” имат възможност да общуват с  известни личности и специалисти(в качество на техни наставници) : доц. Красимира Марулевска, доц.д-р Анастасия Пашова, адв. Миглена Михайлова, проф.Христо Кючуков, съдия Калина Иванова, Емилия Якимова, Силвия Филипова.  Наред с това студентите активно развиват и утвърждават  гражданската си позиция в  клубовете “Рома Верситас”.

Продължителност: Програмата е с продължителност  две академични години( 2014/2015– 2015/2016)

Обхват: Програмата  се разлизира с финансовата подкрепа на Ромския образователен фонд – Будапеща, като модел  за  подкрепа на студенти от ромски произход от Централна и Източна Европа . В България, тя се реализира от началото на месец септември 2014 г  в партньорство на три граждански организации – сдружение” Рома Верситрас “– София (водеща организация) ,сдружение ” Л.И.Д.Е.Р.” – Благоевград и сдружение “Център  за местни и регионални политики”– гр. Шумен

Filters: