През изминалия уикенд, в Университетски център „Бачиново“- Благоевград се проведе обучителен семинар на доброволци, организиран от сдружение „ЛИДЕР” по проект “Доброволци 2020“.

На 16.08.2013г (петък) в сградата на Областна администрация - Благоевград се проведе среща между сдружение „Лидер - местни инициативи за развитие и равнопоставеност“ и Областна администрация Благоевград.

Проект “Доброволци 2020” се реализира с подкрепата на програма „Младежта в действие” на Национален център ”Европейски младежки програми и инициативи” към МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА . ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Основната цел на проекта е да се популяризират ценностите на доброволчеството сред млади хора от различни етнически групи и да се повиши броят млади доброволци в град Благоевград. Специфичните […]

Сдужение ЛИДЕР сключи договор за финансиране по проект „ Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция„  на сдружение ЛИДЕР – Благоевград (водеща организация). Партньор по проекта- Областна администрация – Благоевград (партньорска организация) по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП (2009 – 2014 г), тематични област: ”Демокрация, права на […]

Сдружение ЛИДЕР участва в регионална среща, която е началното събитие по проект „Младостта е толерантност”, който цели да насърчи взаимното разбирателство и толерантност

Сдружение ЛИДЕР има удоволствието да ви покани за участие в фокус група предназначена за младежи на възраст между 15 и 29 години, които имат проактивно мислене и гражданска позиция.

Членове и доброволци на сдружение ЛИДЕР участваха в обучение по проект ” Младостта е толерантност” на ЦМДТ” Амалипе ” Велико Търново. Основни цели: Промяна в нагласите и стереотипите на младите хора към различните малцинства. /Предвижда се цикъл от обучения, кампании, срещи и съвместни прояви, за да се повиши информираността на ученици и студенти за спецификата на етническите малцинства, религии и […]

Представители на Сдружение ЛИДЕР участваха в регионална кръгла маса по проект” „Инициатива за здравно застъпничество” реализиран от сдружение ЛАРГО- гр. Кюстендил. Основна идея на проекта е подобряване на социално – икономическото състояние и достъпа до здравни и социални услуги на ромското население. На срещата участниците се  запознаха с основните изводи от доклада  върху ситуацията с изпълнение на Постановление 17 на […]

На 31-ви май сдружение “Лидер” организира поредна среща с доброволците към сдружението, като част от дейностите по проект “Институционално развитие и подкрепа” финансиран от фондация ” Отворено общество”. На срещата се дискутираха доброволческите кампании на сдружението, участието на доброволците в тях и начини за привличане на нови доброволци. Ако искате и вие да сте част от доброволците на сдружение “Лидер” […]

Участниците ще получат информация относно законовите възможности и процедури за узаконяване на къщи/съответно придобиване на статут на търпимост на постройките