Сдружение ЛИДЕР участва в заседание на ОССЕИВ на област Благоевград на 20.12.2013г. Заседанието бе открито в 10:00 часа в конферентна зала в сградата  на Областна администрация Благоевград. Членовете на съвета представиха информация  относно  изпълнението на дейности от Общинските планове за действие за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2012-2014г. […]

В навечерието на новогодишните празници, сдружение „ЛИДЕР – местни инициативи за развитие и равнопоставеност” проведе работна среща с представители на Управителния съвет , екипа и членове на сдружението. Работната срещата се проведе в  местността  Бачиново , край Благоевград  в рамките на дейност  по проект „ Институционално развитие и административна подкрепа” на фондация „Отворено общество” –  Будапеща. Работния семинар е част […]

Повече от 150 жени от ромски произход от цяла Европа участваха в конференцията. Основни теми и дебати бяха по въпросите за подобряване на ситуацията на ромските жени, техните семейства и техните общности.

Сдружение "Лидер" се включи в Литературното четене по повод Рома Прайд 2013, което се проведе на 05.10.2013 в Младежки дом - Благоевград.

На 23-24.09.2013 г Представители на Сдружение "Лидер" – Благоевград участваха в работна среща в гр. Велико Търново по повод възможностите за разширяване на програма „Общностен мониторинг на здравни услуги“.

Състезанията за проведоха на 23-25 в гр. Благоевград , по проект „ Адаптиран спорт за хора със зрителни увреждания” финансиран от Фонд „Социална закрила” – МТСП на сдружение „ Достоен живот „ – Благоевград.

В Благоевград се проведе пресконференция на 30.09.2013 по повод стартирането на проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“.

На заседанието бе представена информация от членовете на съвета за изпълнението на дейности за второто тримесечие на 2013 г. от Общинските планове за действие за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2012-2014 г.

Кампанията събра четиридесет доброволци: младежи от различни етнически групи, родители на деца от детската градина, екипа на сдружение “ЛИДЕР–МИРР“ и персонала на детската градина.

През изминалата седмица, на 4-ти и 5-ти септември, в София се проведе среща организирана от Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за Ефективни Граждански Алтернативи“ по повод стартирането на проект „Младежи без граници“.