Публикация„Наръчник на структурите на гражданското общество за взаимодействие с местната власт по повод интеграцията на ромите“ е продукт на проект BG 05/442 „Сътрудничество за реализиране на местни политики  в областта на ромската интеграция”. Проекта се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Публикацията е базирана на методологията, разработена в рамките […]

На 6-8.06.2014 г.  в гр. Благоевград, Хотел „Луксор“ бе проведено  тридневно заключително обучение на тема „Граждански мониторинг по изпълнението на политики за интеграция на ромите от местните власти“. В обучението взеха участие 26 представители на ромски НПО и Инициативни групи от 13 Общини в Област Благоевград. По време на обучителния семинар  oбразователни и здравни медиатори към община Благоевград запознаха участниците […]

Граждански активисти от ромски произход участваха в семинар на тема „Застъпничество и участие в програмирането на местни политики и мерки за интеграция на ромите”. По време на обучението участниците от Белица, Разлог, с.Микрево, Сатовча, Доспат, с.Крупник, с.Гърмен, Гоце Делчев, Благоевград и др. дискутираха общински планове за интеграция на ромите. Също така, те обсъдиха възможностите на граждани и граждански организации да […]

В рамките  проект BG05/422 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“ на 10 -11 май в град Благоевград се проведе първия етап от три-модулни обучителни семинари  за изграждане на капацитет  и компетенции за застъпничество, мониторинг и участие в политики  на неправителствени организации и инициативни групи от регион Благоевград. Два дни,  26 участника  от 13 населени места […]

По повод Международния ден на ромите, отбелязван на осми април, клуб ,, Младежта е толерантност ’’ – Благоевград, сдружение ,, Лидер ’’ и Младежки дом – гр.Благоевград организират церемония по награждаване на ученици и студенти от ромски произход с много добър и отличен успех. Тя ще се състои на 7.04.2014 г. от 15:30 часа в сградата на Младежки дом , […]

На основание чл.30 от Общите условия на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014. във връзка с необходимостта от определяне на изпълнител на услуга ОТКРИВАМ Процедура  по избор с публична покана на изпълнител на услуга с предмет : провеждане на три модулни обучителни семинара „Обучения за изграждане на капацитета на […]

Месец Февруари 2014 г. в гр. Благоевград сдружение “ЛИДЕР- местни инициативи за развитие и равнопоставеност“ проведе тридневно обучение на тема „Разработване и мониторинг на регионални политики и програми„ по проект “Институционално развитие и административна подкрепа“ на Фондация “Отворено общество„  – Будапеща. За участие в обучението бяха поканени и присъстваха,  представители на ромски неправителствени организации и инициативни групи от 5 населени […]

Настоящият анализ е разработен в рамките на проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция” на Сдружение ЛИДЕР, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основните цели на проекта са: –       Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво –       Повишаване […]

На 28.01.2014г. (вторник) от 10:30 часa се състоя работна среща на екипа по проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“- Миглена Михайлова, Силвия Филипова и Данчо Якимов  (сдружение ЛИДЕР)  и Иванка Чобанова ( Областна администрация- Благоевград).  На срещата се обсъдиха и оцениха изминалите дейности по проекта ( пресконференция, среща с местните представители – общини и […]

Делегация от 10 представители на неправителствени организации и общински структури, работещи с млади хора в десет различни населени места, се завърна от Флоренция, Италия, в четвъртък на 23 януари 2014 г. В рамките на 5-дневно учебно посещение българските експерти имаха възможност да се запознаят с някои от най-добрите практики и услуги за младежи в риск, предлагани в сътрудничество от флоренцианските […]