Сдружения „РОМА ВЕРСИТАС” София „Л.И.Д.Е.Р.” Благоевград и „Център за местни и регионални политики” Шумен.   ОБЯВЯВАТ    К О Н К У Р С   ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, IT ТЕХНОЛОГИИ, РОМСКИ ЕЗИК и КЛУБОВЕТЕ РОМА ВЕРСИТАС ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.   КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 30.09.2015 г. 17:00 часа   […]

Сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби […]

Програмата реализира от началото на месец септември 2014 г от сдружение Рома Верситрас – София (водеща организация) , ЛИДЕР – Благоевград и ЦМРП – гр. Шумен с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд – Будапеща. Цел: Програмата цели да помогне за академичното и професионалното развитие на ромските студенти. Затова всеки студент участник в нея има наставник -университетски преподаватели или успешни […]

По инициатива на сдружение ЛИДЕР на  7-ми април 2015г. в зала „22-ри Септември“- Благоевград се проведе церемония по награждаване за високи постижения и отличен успех на ученици и студенти от ромски произход. Събитието  е част от дейностите по програма на студенски клуб „Рома Верситас“- Благоевград по проект „Рома Верситас-стъпка напред към формиране на ромски елит в България“.На церемонията бяха наградени […]

Заключителна пресконференция по проект BG05/422 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“ се проведе на 16 януари в Благоевград. На нея бяха отчетени постигнатите резултати в рамките на проекта. Той има за цел активното включване на гражданския сектор за създаване на устойчиви партньорства между структурите на гражданското общество и местните власти и съвместна дейност във връзка […]

На 16.01.2015 г. ( петък) от 10.30 часа в сградата на  Университетска база „Бачиново“ ще се проведе заключителна конференция и пресконференция (от 13.00 часа) за отчитане резултатите от изпълнението на проект BG05/422 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“.  Ще бъдат представени основните дейности, проведени при изпълнение на проекта, постигнатите цели и индикатори, както и бъдещите […]

Сдружения „РОМА ВЕРСИТАС” София „Л.И.Д.Е.Р.” Благоевград и „Център за местни и регионални политики” Шумен.   ОБЯВЯВАТ    К О Н К У Р С   ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, IT ТЕХНОЛОГИИ И РОМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 г.   КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 20.10.2014 г. 17:00 часа   Изисквания към кандидатите: […]

Публикация„Наръчник на структурите на гражданското общество за взаимодействие с местната власт по повод интеграцията на ромите“ е продукт на проект BG 05/442 „Сътрудничество за реализиране на местни политики  в областта на ромската интеграция”. Проекта се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Публикацията е базирана на методологията, разработена в рамките […]

На 6-8.06.2014 г.  в гр. Благоевград, Хотел „Луксор“ бе проведено  тридневно заключително обучение на тема „Граждански мониторинг по изпълнението на политики за интеграция на ромите от местните власти“. В обучението взеха участие 26 представители на ромски НПО и Инициативни групи от 13 Общини в Област Благоевград. По време на обучителния семинар  oбразователни и здравни медиатори към община Благоевград запознаха участниците […]

Граждански активисти от ромски произход участваха в семинар на тема „Застъпничество и участие в програмирането на местни политики и мерки за интеграция на ромите”. По време на обучението участниците от Белица, Разлог, с.Микрево, Сатовча, Доспат, с.Крупник, с.Гърмен, Гоце Делчев, Благоевград и др. дискутираха общински планове за интеграция на ромите. Също така, те обсъдиха възможностите на граждани и граждански организации да […]