Дом за всеки

По данни от Националното преброяване на населението от 2011 г. 51.02% от ромите не притежават законен документ за дома, в който живеят. Строежите на жилища без необходимите съгласувателни документи и в квартали извън регулация е практика, която съществува от началото на ХХ век. Съвместният проект на Фондация „С.Е.Г.А.“, фондация „Рома-Лом“, сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“, асоциация „Младежки клуб – Столипиново“, „Център за либерални […]

Срещи с местните групи

През последните три месеца (Септември, Октомври и Ноември) сдружение ЛИДЕР организира повече от 40 работни срещи с младежи и техните родители. Срещите са част от работата на терен , която започна през месец Април 2016 в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия по проект “ Омъжи се , когато си готова“. Основна цел проекта е превенция на ранните женитби. В […]

  ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА  Сдружение  „ЛИДЕР –Личности идей и действия са ефективни решения“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ ОБЯВЯВАТ                                               Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“                 […]

Омъжи се, когато си готовае Европейски проект, който работи по темата за ранните женитби на ромските момичета между 9 и 15-годишна възраст. Нашият проект се реализра в ромските общности в Румъния, България, Хърватска, Австрия и Италия. Партньори в проекта са женски ромски организации , които работят в общността. Ние се стремим да предизвикаме културна промяна в ромските семейства за създаване на равни възможности и участие на жените, чрез работа в общността, промоция […]

Проект „Готови за училище 2014-2015 г.“   Доказано е, че повишеното участие в ранното образование на децата от бедни и непривилегировани общности оказва значително и дългосрочно влияние върху образователните им резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има икономическа полза от изравняване на образователните възможности, тъй като неразвитият човешки потенциал обременява икономиката с работна ръка, […]

Сдружения „РОМА ВЕРСИТАС” София „Л.И.Д.Е.Р.” Благоевград и „Център за местни и регионални политики” Шумен.   ОБЯВЯВАТ    К О Н К У Р С   ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, IT ТЕХНОЛОГИИ, РОМСКИ ЕЗИК и КЛУБОВЕТЕ РОМА ВЕРСИТАС ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.   КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 30.09.2015 г. 17:00 часа   […]

Сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби […]

Програмата реализира от началото на месец септември 2014 г от сдружение Рома Верситрас – София (водеща организация) , ЛИДЕР – Благоевград и ЦМРП – гр. Шумен с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд – Будапеща. Цел: Програмата цели да помогне за академичното и професионалното развитие на ромските студенти. Затова всеки студент участник в нея има наставник -университетски преподаватели или успешни […]

По инициатива на сдружение ЛИДЕР на  7-ми април 2015г. в зала „22-ри Септември“- Благоевград се проведе церемония по награждаване за високи постижения и отличен успех на ученици и студенти от ромски произход. Събитието  е част от дейностите по програма на студенски клуб „Рома Верситас“- Благоевград по проект „Рома Верситас-стъпка напред към формиране на ромски елит в България“.На церемонията бяха наградени […]

Заключителна пресконференция по проект BG05/422 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“ се проведе на 16 януари в Благоевград. На нея бяха отчетени постигнатите резултати в рамките на проекта. Той има за цел активното включване на гражданския сектор за създаване на устойчиви партньорства между структурите на гражданското общество и местните власти и съвместна дейност във връзка […]