УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:
„Силата на многообразието: Как младите хора от различни етноси могат да допринеса за изграждане на по- толерантно обществото?“
Сдружение Л.И.Д.Е.Р –ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ в партньорство с община Благоевград обявява ученически конкурс на тема „Силата на многообразието: Как младите хора от различни етноси могат да допринеса за изграждане на по- толерантно обществото?“
Конкурсът се провежда в рамките на проект „Интегрирани мерки да приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.
Целта на конкурса е да насърчи учениците да изразят своите мнения за толерантността в обществото ни. Ние вярваме, че те имат ключова роля във формирането на бъдещето ни мултикулурно и етническо общество и затова искаме техните мнения и предложения да бъдат чути.

Творбите могат да бъдат представени чрез изображения, видео или текст.

НАПРАВЛЕНИЯ: Участниците могат да избират измежду три направления:

1.РАЗДЕЛ ЕСЕ – Участниците трябва да подготвят есе в обем една стандартна (печатна) страница или две четливо написани (ръкописни) страници.

2. РАЗДЕЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ: Кратък филм до 5 минути. Филмът може да бъде заснет с професионална камера, с телефон или с друга снимачна техника.
Задължителни реквизити на клипа: При заснемане на филмът с телефон задължително е той да се държи хоризонтално, за да се използва целият екран (при заснемане с вертикален телефон се намалява екрана и той излиза с черни полета отстрани).

3. РАЗДЕЛ ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ (Рисунка, снимка, колаж, gif) – Снимките трябва да бъдат запазени във формат jpg. Техниките и материалите за рисунката са по избор.
УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват ученици от първи до дванадесети клас от всички училища в гр.Благоевград.
Възрастови групи:
• от I до IV клас,
• от V до VII клас,
• от VIII до XII клас

Задължителни реквизити: Всяко произведение/творба задължително трябва да бъдат придружени със следната информация: име на автора, възраст, телефон и е-mail за контакти, име на училището.

Краен срок за изпращане на материалите – 30.03.2024 година на адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. „Чакалица“ 6, ет.3, или на имейл: lider_blagoevgrad@abv.bg

Критериите за оценяване на творбите ще са свързани с ясно и точно формулирана теза, добре подбрани аргументи, личностна позиция, езикова и стилистична култура.

Първите три места в отделните категории по трите възрастови групи ще получат грамоти, заедно с награди, които ще бъдат връчени на 8 април 2024 г. от 16.00 часа в зала“ 22 Септември“ в гр. Благоевград, където ще се проведе събитие посветено на Международния ден на ромите. Всеки участник в конкурса ще получи сертификат за участие.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Продуктите не трябва да съдържат незаконно, заплашително, фалшиво, подвеждащо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, скандално, възбуждащо, порнографско или осквернително съдържание и не трябва да съдържат никакви материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което да бъде считано за престъпление, да поражда гражданска отговорност или по друг начин да нарушава закона.
Продуктите не трябва да нарушават авторските права, търговските марки, договорните права или други права на интелектуална собственост на което и да е трето лице или юридическо лице или да нарушават правата на личен живот.
Изключването от конкурса може да бъде направено в случай на продукти, които не се считат за имащи отношение към предмета на КОНКУРСА и / или в случай на нередности, открити в резултат на своевременна проверка.
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и споделяни в публично и в онлайн пространството. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на инициативата. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания, няма да се журират. Компетентно жури ще определи наградените участници.

За информация и възникнали въпроси около участието в конкурса, моля пишете на имейл lider_blagoevgrad@abv.bg или на телефон: 0887 656964 – Миглена Михайлова.
Конкурсът е част от дейностите по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“, който се изпълнява от община Благоевград в партньорство с фондация „Тръст за социална алтернатива“, сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ и „Pirin” Holding, Норвегия и е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи 2021 -2024.

Успех на всички участници и бъдете иновативни, креативни и смели!

Екип на сдружение Л.И.Д.Е.Р.

 

Comments are closed.