ОБЯВА

Сдружение „ Л.И.Д.Е.Р. „

кани

кандидати – жени и младежи (29 г.) от ромски произход с интерес в сферта на бизнес предприемачеството за участие в проект с референтен № CB006.1.31.067„ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕС СРЕД РОМИТЕ“ , Договор за субсидия № РД-02-29-217/17.10.2016. Период на изпълнение на проекта: 15 месеца / 18.10.2016 – 17.01.2018.
Избраните канидати ще има възможнот да участват в модулни обучения за разработване на бизнес идеи и планове в областта на предприемачеството, тематични посещения и срещи с бизнес предприемачи от Благоевград и Кочани.
Необходими документи: Заявление по образец
Срок за подаване на заявления: 7 март 2017 г.
Заявления се подават на адрес:
бул. Александър Стамболийски № 54 А – партер
или

Заявление за участие

е-mail: lider_blagoevgrad@abv.bg

Tази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено сдружение Л.И.Д.Е.Р. и сдружение на Ромите „Авена „  и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

21logo_roma busnes_center

 

Comments are closed.