Ромите  за най –уязвимата  група, живеещи в риск от социално изключване и бедност. Основната причина са ниските доходи. Стратегия за интегриране на ромите в България (2012- 2020) са планирани мерки  за заетост за роми,които нямат ефект и не създават  промяна в икономически статус на ромите .

На фона на тази картина все повече хора от  общността се опитват сами  да намерят изход чрез започване на собствен бизнес.

По тази тема, сдружение ЛИДЕР  започва изпълнението на проект №CB006.1.31.067 „Трансграничен център за подкрепа на бизнес сред ромите“. Целта на проекта е да се изгради капацитет и насърчи трансграничното сътрудничество сред ромите в общините Благоевград и Кочани, за да започнат свой собствен бизнес.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –БЮРМакедония – CCI 2014TC16I5CB006.

Проекта ще се реализира  от сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ и сдружение на ромите „АВЕНА“, като проектен партньор.

Проектът е насочен към сформиране на подкрепяща среда за развитие на бизнес сред предприемачи от ромски произход в центровете за подкрепа в Благоевград и Кочани.

Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца.logo_roma busnes_center 12

 

Comments are closed.