СТАЖАНТ-ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

                             ОБЯВА 

Екипът на проекта “Дом за всеки”  кани кандидати от ромски произход с интереси в изследователска дейност и социално включване на роми през перспективата на урбанизацията и жилищните условия, да се присъединят към екипа като стажанти за период от една година. Ще бъде избран един кандидат.Позицията на стажант-изследовател е подкрепена от „Изследователска програма за политики за интеграция на Роми“ на ФОСИ.

Основните задачи са:

 • Да подпомага екипа при изпълнение на проекта;
 • Да участва в изследването на терен в пет населени места;
 • Да подкрепя екипа в дейностите за застъпничество;
 • Да разработи изследователски проект в сферата на жилищната политика и интеграцията на ромите.

Продължителност15.02. 2017 – 15.02.2018

Ментор: Румян Сечков, Фондация С.Е.Г.А.

 Изисквания:                                                                                 

 • Студент, минимум 3-ти курс или Бакалавър в сферите Инженерство и градоустройство, Хуманитарни науки, Публична администрация, Социално дело;
 • Предишен опит в проучвания или работа в сферата на икономиката, социалното включване на роми или градоустройство/урбанизация са предимство;
 • Добра компютърна грамотност и желание да работи със социални медии;
 • Да бъде съгласен да декларира ромския си произход;
 • Про-активност и мотивация.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за завършена бакалавърска степен или удостоверение за студентски права;
 • Копие от статия/доклад/анализ, разработени от кандидата

Процедура по избор:

Заинтересованите кандидати са поканени да изпратят автобиография, мотивационно писмо и предварителна идея за проучване. Документи ще бъдат приемани в периода 18.12. 2016 – 03.01.2017 година по имейл на адрес: cega@cega.bg.

Интервютата с одобрените кандидати ще бъдат проведени във втората половина на януари 2017 година. Резултатите ще бъдат обявени до 05.02.2017 година.

 

Comments are closed.