Заключителна пресконференция по проект BG05/422 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“ се проведе на 16 януари в Благоевград. На нея бяха отчетени постигнатите резултати в рамките на проекта. Той има за цел активното включване на гражданския сектор за създаване на устойчиви партньорства между структурите на гражданското общество и местните власти и съвместна дейност във връзка с местните политики и мерки за интеграция на ромите. Проектът се реализира от сдружение Л.И.Д.Е.Р., в тясно сътрудничество с Областна администрация – Благоевград.На срещата присъстваха координатора на проекта Миглена Михайлова, екипа на сдружение ЛИДЕР,  зам.-областният управител Анна Бистричка, експерти по проекта и представители на инициативни групи от общини в Благоевградски регион,  представители на местните власти, екипът и партньорите по проекта и медии.
Партньорството ни със сдружението на практика даде възможност на Областна администрация да доближи до себе си гражданското общество, в частност ромската общност, което за нас е изпълнение на някои от приоритетите на Европейския съюз”, заяви по време на срещата заместник областният управител Анна Бистричка. На финалната пресконференция бе подчертано постигнатото успешно партньорство между сдружението и местните власти.
Сред дейностите, извършени в рамките на партньорството с местните власти бяха проведени срещи с представители на местните власти; включване и участие в постоянни работни и наблюдаващи групи; граждански мониторинг върху изпълнението от страна на местните власти на стратегически документ или приоритетна област; становища и декларации относно изпълнението на местни политики и мерки и/или предложения за създаване на нови, промени в съществуващи и пр. Участие  в проекта взеха 26 роми от Белица, Разлог, с.Микрево, Петрич, Сатовча, Доспат, с.Крупник, с.Гърмен, Гоце Делчев, Благоевград и др.
В рамките на проекта бяха  създадени и публикувани Методология и  Наръчник,  които напътстват гражданските организации , инициативните групи при съвместната им работа с местните власти.
Проекта беше изпълнен изключително успешно и бяха постигнати отлични резултати. Един от тях е откриването на работни места за четирима здравни медиатори в  общините : Белица, Якоруда, Разлог и Сандански.

Проектът се Финансира по Програма за подкрепа на Неправителствените организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2009 -2014,     Програма за подкрепа на НПО в България – Начало
 

Comments are closed.