Публикация„Наръчник на структурите на гражданското общество за взаимодействие с местната власт по повод интеграцията на ромите“ е продукт на проект BG 05/442 „Сътрудничество за реализиране на местни политики  в областта на ромската интеграция”. Проекта се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Публикацията е базирана на методологията, разработена в рамките на проекта, обогатена с обратната връзка и приноса на представители на гражданското общество. Целта на наръчника е да напътства структурите на гражданското общество при тяхното активно взаимодействие с местните власти. Макар че, наръчника съдържа специфики относно административна област Благоевград, в своята обща част той може да бъде приложим и за структури на гражданското общество в други територии и контексти.

Тук можете да прочетете наръчника

 

Comments are closed.