Месец Февруари 2014 г. в гр. Благоевград сдружение “ЛИДЕР- местни инициативи за развитие и равнопоставеност“ проведе тридневно обучение на тема „Разработване и мониторинг на регионални политики и програми„ по проект “Институционално развитие и административна подкрепа“ на Фондация “Отворено общество„  – Будапеща. За участие в обучението бяха поканени и присъстваха,  представители на ромски неправителствени организации и инициативни групи от 5 населени места в регион Благоевград. Целта на обучението бе да повиши капацитета на ромските неправителствени организации в региона за  сътрудничество с местните и регионални институции в областта на ромската интеграция.
На обучението бяха представени и обсъдени, съществуващите програми и политики на регионално и местно ниво свързани с ромската общност , както и различни методи и начини за разработване и мониторинг на местни политики и програми.
 

Comments are closed.