Настоящият анализ е разработен в рамките на проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция” на Сдружение ЛИДЕР, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основните цели на проекта са:

–       Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво

–       Повишаване на активността на неправителствените организации във връзка с отчетността и прозрачността на публичните институции

–       Подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА АНАЛИЗА:

–       Проучване на досегашния опит на НПО и граждански групи при участие в процеси по програмиране и изпълнение на политики и мерки в област Благоевград

–       Проучване на  опита на местните власти (в частност областна администрация и общини Благоевград, Симитли, Кресна, Петрич и Сандански) за въвличане на структурите на гражданското общество в процесите по програмиране и изпълнение на политики и мерки

–       Идентифициране на факторите, които възпрепятстват активното участие на структурите на гражданското общество в процесите по програмиране и изпълнение на политики и мерки

–       Проучване нагласите на местните власти и структурите на гражданското общество за системно и дългосрочно партньорство по отношение на интеграцията на ромската общност

Publish at Calaméo or browse the library.

 

Comments are closed.