На 28.01.2014г. (вторник) от 10:30 часa се състоя работна среща на екипа по проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“- Миглена Михайлова, Силвия Филипова и Данчо Якимов  (сдружение ЛИДЕР)  и Иванка Чобанова ( Областна администрация- Благоевград).  На срещата се обсъдиха и оцениха изминалите дейности по проекта ( пресконференция, среща с местните представители – общини и граждански организации, както и изготвения анализ от експерта” Анализ и публикации”. Обсъдиха се също дейностите от първото тримесечие на годината, като се набелязаха мерките и се разпределиха отговорностите между членовете на екипа.

Основна цел на проекта по-активното включване на гражданския сектор за създаване на устойчиви партньорства между структурите на гражданското общество и местните власти и съвместна дейност във връзка с местните политики и мерки за интеграция на ромите. Проекта „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция” се реализира с финансовата подкрепа по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Comments are closed.