Сдружение ЛИДЕР участва в награждаването на победителите в спортния турнир по шах-мат и табла на спортни клубове за незрящи от Благоевград, Кюстендил, Силистра и София.

Състезанията за проведоха на 23-25 в гр. Благоевград , по проект „ Адаптиран спорт за хора със зрителни увреждания” финансиран от  Фонд „Социална закрила” – МТСП  на сдружение „ Достоен живот „ – Благоевград.

 

Comments are closed.