По повод Международния ден на ромите, отбелязван на осми април, клуб ,, Младежта е толерантност ’’ – Благоевград, сдружение ,, Лидер ’’ и Младежки дом – гр.Благоевград организират церемония по награждаване на ученици и студенти от ромски произход с много добър и отличен успех. Тя ще се състои на 7.04.2014 г. от 15:30 часа в сградата на Младежки дом , […]

На основание чл.30 от Общите условия на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014. във връзка с необходимостта от определяне на изпълнител на услуга ОТКРИВАМ Процедура  по избор с публична покана на изпълнител на услуга с предмет : провеждане на три модулни обучителни семинара „Обучения за изграждане на капацитета на […]

Месец Февруари 2014 г. в гр. Благоевград сдружение “ЛИДЕР- местни инициативи за развитие и равнопоставеност“ проведе тридневно обучение на тема „Разработване и мониторинг на регионални политики и програми„ по проект “Институционално развитие и административна подкрепа“ на Фондация “Отворено общество„  – Будапеща. За участие в обучението бяха поканени и присъстваха,  представители на ромски неправителствени организации и инициативни групи от 5 населени […]

Настоящият анализ е разработен в рамките на проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция” на Сдружение ЛИДЕР, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основните цели на проекта са: –       Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво –       Повишаване […]

На 28.01.2014г. (вторник) от 10:30 часa се състоя работна среща на екипа по проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“- Миглена Михайлова, Силвия Филипова и Данчо Якимов  (сдружение ЛИДЕР)  и Иванка Чобанова ( Областна администрация- Благоевград).  На срещата се обсъдиха и оцениха изминалите дейности по проекта ( пресконференция, среща с местните представители – общини и […]

Делегация от 10 представители на неправителствени организации и общински структури, работещи с млади хора в десет различни населени места, се завърна от Флоренция, Италия, в четвъртък на 23 януари 2014 г. В рамките на 5-дневно учебно посещение българските експерти имаха възможност да се запознаят с някои от най-добрите практики и услуги за младежи в риск, предлагани в сътрудничество от флоренцианските […]

Сдружение ЛИДЕР участва в заседание на ОССЕИВ на област Благоевград на 20.12.2013г. Заседанието бе открито в 10:00 часа в конферентна зала в сградата  на Областна администрация Благоевград. Членовете на съвета представиха информация  относно  изпълнението на дейности от Общинските планове за действие за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2012-2014г. […]

В навечерието на новогодишните празници, сдружение „ЛИДЕР – местни инициативи за развитие и равнопоставеност” проведе работна среща с представители на Управителния съвет , екипа и членове на сдружението. Работната срещата се проведе в  местността  Бачиново , край Благоевград  в рамките на дейност  по проект „ Институционално развитие и административна подкрепа” на фондация „Отворено общество” –  Будапеща. Работния семинар е част […]

Повече от 150 жени от ромски произход от цяла Европа участваха в конференцията. Основни теми и дебати бяха по въпросите за подобряване на ситуацията на ромските жени, техните семейства и техните общности.

Сдружение "Лидер" се включи в Литературното четене по повод Рома Прайд 2013, което се проведе на 05.10.2013 в Младежки дом - Благоевград.