Сдужение ЛИДЕР сключи договор за финансиране по проект „ Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция„  на сдружение ЛИДЕР – Благоевград (водеща организация). Партньор по проекта- Областна администрация – Благоевград (партньорска организация) по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП (2009 – 2014 г), тематични област: ”Демокрация, права на […]

Сдружение ЛИДЕР участва в регионална среща, която е началното събитие по проект „Младостта е толерантност”, който цели да насърчи взаимното разбирателство и толерантност

Сдружение ЛИДЕР има удоволствието да ви покани за участие в фокус група предназначена за младежи на възраст между 15 и 29 години, които имат проактивно мислене и гражданска позиция.

Членове и доброволци на сдружение ЛИДЕР участваха в обучение по проект ” Младостта е толерантност” на ЦМДТ” Амалипе ” Велико Търново. Основни цели: Промяна в нагласите и стереотипите на младите хора към различните малцинства. /Предвижда се цикъл от обучения, кампании, срещи и съвместни прояви, за да се повиши информираността на ученици и студенти за спецификата на етническите малцинства, религии и […]

Представители на Сдружение ЛИДЕР участваха в регионална кръгла маса по проект” „Инициатива за здравно застъпничество” реализиран от сдружение ЛАРГО- гр. Кюстендил. Основна идея на проекта е подобряване на социално – икономическото състояние и достъпа до здравни и социални услуги на ромското население. На срещата участниците се  запознаха с основните изводи от доклада  върху ситуацията с изпълнение на Постановление 17 на […]

На 31-ви май сдружение “Лидер” организира поредна среща с доброволците към сдружението, като част от дейностите по проект “Институционално развитие и подкрепа” финансиран от фондация ” Отворено общество”. На срещата се дискутираха доброволческите кампании на сдружението, участието на доброволците в тях и начини за привличане на нови доброволци. Ако искате и вие да сте част от доброволците на сдружение “Лидер” […]

Участниците ще получат информация относно законовите възможности и процедури за узаконяване на къщи/съответно придобиване на статут на търпимост на постройките

Като регионален координатор за югозападен район, сдружение „Лидер” организира поредица от срещи с представители на местни администрации, местни координатори по проекта и доброволци за регион Благоевград.

Сдружение ЛИДЕР се включи в кампанията на БТВ "Да почистим България". Около 30 доброволци бяха мобилизирани и участваха в кампанията в две населени места - Благоевград, с. Крупник, общ. Симитли.

На 31 януари в залата на Областна администрация, Благоевград се проведе първото обучение по проект „Институционално развитие и административна подкрепа”, финансиран от Институт Отворено Общество – Будапеща. Обучението е насочено към изграждане на капацитет у ромски активисти, които искат да допринесат промяна в общността си. Изграждането на капацитет е част от стратегическия план на сдружение ЛИДЕР и е първата стъпка […]